Werknemer ontslaan. Pas op!

De meest gemaakte fouten zijn:

  • Verkeerd afgesproken proeftijd
  • Onterecht tijdelijk contract niet verlengd
  • Onjuist ontslag op staande voet
  • Geen of een incompleet dossier
  • Een zieke werknemer ontslagen
  • Werknemer houden aan toegezegd ontslag
  • Ontslag vanwege zwangerschap of tijdens zwangerschapsverlof
  • Het afspiegelingsbeginsel niet toegepast

Lees verder  hoe je deze fouten kan voorkomen.