Weggeefwoensdag: Tips om je financieringsaanvraag te laten slagen

1. Leg voordat je een financiering nodig hebt, al contact met de mensen van de bank. De belangrijkste factor om een aanvraag door te laten gaan, is het vertrouwen van de bank in jou als ondernemer. De bank moet vertrouwen hebben in de kwaliteit van het management.
2. Lever de aanvraag inhoudelijk correct, goed voorbereid, onderbouwd en compleet in. De bank wil minimaal weten: de business case, de ondernemer en zijn motivatie, de investering, de financieringsbehoefte, de liquiditeitsprognose, de prognose balans en winst- en verliesrekening. Een onderbouwing van de cijfers en het marketingplan om de prognose te halen zijn essentieel. Laat daarom de aanvraag door verschillende mensen bekijken zodat alle vragen en losse eindjes vooraf opgelost zijn. De aanvraag moet een goede presentatie, duidelijke communicatie en een duidelijke strategie uitstralen. De mogelijkheid om de rente en aflossingen te voldoen moet uit het plan blijken.
3. Wat zijn de andere mogelijkheden van financiering? De bank wil weten wat de ondernemer heeft gedaan om andere bronnen aan te boren of welke maatregelen heeft de ondernemer genomen om zijn problemen op te kunnen lossen. Gedeeld risico is minder risicovol. Als ondernemer moet je ook de mogelijkheden van alternatieve financiering onderzoeken. In het MKB is leverancierskrediet bijvoorbeeld een gebruikelijke manier van financieren. Ook zijn er mogelijkheden voor informal investor, een participatiemaatschappij of staatsgarantie. Voor startende ondernemers is durfkapitaal een optie om de financieringsaanvraag te versterken. Een combinatie van oplossingen maakt dat niet alleen de bank het risico draagt. Risicospreiding is dus belangrijk om het risico voor de bank te verminderen. Om het risico te bepalen heeft de bank een aantal ratio’s als houvast. Deze ratio’s worden aan het einde van de whitepaper in makkelijke taal uitgelegd. Het aandeel eigen vermogen in het geheel is een belangrijke ratio. Je kunt het eigen vermogen vergroten door zelf meer geld in de onderneming te steken of door vrienden en familie in het bedrijf te laten investeren. Ook de staat kan helpen via het Borgstellingskrediet en de nieuwe Groeifaciliteit. http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/lenen/staatsgarantie/introductie.html  
4. Financiers beoordelen jouw kredietaanvraag ook op basis van de sector waarin je actief bent. Neem de vooruitzichten van jouw sector dan ook op in je plan en laat zien hoe je gebruik maakt van kansen of je bedreigingen hebt ondervangen. De prognoses van jouw branche kun je vinden op http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,108,0,0,html/Prognoses 
5. Trackrecord van de ondernemer en onderneming weegt ook mee. Dit is de lastigste voorwaarde voor bedrijven om het makkelijker te maken voor een bank om een aanvraag goed te keuren Van alle MKB-ondernemingen bestaat 45% nog niet langer dan 5 jaar en staakt 50% van de starters uiteindelijk.
6. Vraag een evenwichtige financiering aan. De financiering zou even lang mee moeten gaan als het middel waar in geeinvesteerd wordt. Dit is de meest ideale financiering. Dus vraag een lening aan voor vaste activa en een rekening-courant voor werkkapitaal.
7. Zorg voor onderpand in de vorm van een staatsgarantie, pandrecht op de activa, een borgstelling en eventueel in de vorm van overwaarde op je huis.
8. Vraag niet te weinig. Een bank heeft hoge handelings- en proceskosten van de kredietaanvraag, -beoordeling, fiattering, risico management en administratieve kosten. Een hogere aanvraag is voor de bank dus interessanter, mits de risico’s ook voldoende zijn afgedekt. Als je minder nodig hebt dan 35.000,- kun je terecht bij 
http://www.qredits.nl/

Als je bij de bank zit voor een financieringsaanvraag, vliegen de termen je om de oren, vaak in het Engels. In dit document tref je een overzicht aan  van die termen, inclusief een begrijpelijke uitleg.