Per 1 juli buitengerechtelijke incassokosten nader gereguleerd

pOp1juliaswordendeincassokostenbijbesluitgeregeldZomoetenconsumentenenkleinereondernemingenbeterwordenbeschermdtegentehogeincassokostenIncassokostenmogendannbspopgrondvannbspdevolgendestaffelinrekeningwordengebrachtmeteenminimumvaneuro40brbull15vandehoofdsomvandevorderingoverdeeersteeuro2500brbull10vandehoofdsomvandevorderingoverdevolgendeeuro2500brbull5vandehoofdsomvandevorderingoverdevolgendeeuro5000brbull1vandehoofdsomvandevorderingoverdevolgendeeuro190000brbull05overhetmeerderemeteenmaximumvaneuro6775p