Minimumloon en heffings- en vorderingsrente


De overheid heeft per 1 juli 2012 een aantal wetten en regels gewijzigd die jou als ondernemer raken. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.


    Heffingsrente en invorderingsrente omhoog
    Ieder kwartaal stelt de Belastingdienst het percentage van de heffingsrente en invorderingsrente opnieuw vast. Vanaf 1 juli 2012 is het rentepercentage 2,50. De aanpassing van het rentepercentage is het gevolg van de renteontwikkeling in de markt.

    Bedragen minimumloon omhoog
    Ieder halfjaar wordt het minimumloon aangepast aan de gemiddelde loonontwikkeling van de cao-lonen. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Wil je weten hoeveel je je personeel tenminste moet betalen? Bekijk dan het overzicht van de wettelijke minimumlonen en de minimumlonen voor personeel van 23 jaar of jonger.

    Uitzendbureaus verplicht tot registratie in Handelsregister
    Uitzendbureaus zijn voortaan verplicht om zich te registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Doen zij dit niet, krijgen zij een boete. Dit geldt ook voor de inleners van personeel bij een uitzendbureau. Check dus goed bij wie je personeel inhuurt.

    Maximumbedrag vergoeding incassokosten
    Per 1 juli kun je als ondernemer nog maximaal 6.775 euro aan incassokosten doorberekenen aan een schuldenaar. Het minimumbedrag is 40 euro. Lees hier meer over de nieuwe regels omtrent incassokosten.
     
    Gelijke bescherming voor zzp'ers op werkvloer
    Huur je als werkgever zzp'ers in? Bijvoorbeeld op de bouwplaats, in het magazin of op kantoor? Dan moet je deze per 1 juli dezelfde bescherming bieden tegen arbeidsrisico's als je vaste werknemers. Zzp'ers die alleen werken en die op een andere locatie werken, vallen niet onder deze regel.
     
    Bijtelling leaseauto's
    De overheid stimuleert leaserijders om een milieuvriendelijker model auto te kiezen. Deze auto’s hebben 0, 14 of 20 procent bijtelling. Per 1 juli zijn de CO2-grenzen verscherpt. Vanaf 2013 worden deze nog strenger. Er zullen dan vrijwel alleen kleine of hybride auto’s overblijven. Lees welke auto’s per 1 juli nog fiscaal voordelig zijn.
 

Bron: MKB Service Desk