Minder innovatie in land- en tuinbouw

Het aantal vernieuwende bedrijven in de land- en tuinbouw daalde in 2010 naar 14,1 procent. Dat is een daling van vier procent ten opzichte van 2008 en 2009. Dat blijkt uit de innovatiemonitor van het LEI.

 

Het percentage innovatieve bedrijven lag in 2010 nog wel hoger dan in de jaren 2005-2007.

Het aandeel innovatoren in de land- en tuinbouw steeg in 2010 tot 3 procent. Dit zijn bedrijven die een product- of procesinnovatie uitvoerden, waarmee zij de eerste waren in Nederland.

Veelgenoemde motieven voor vernieuwingen in 2010 zijn volgens de innovatiemonitor-enquête (PDF) van het LEI arbeidskosten, dierenwelzijn, het verbeteren van de marktpositie en het verbeteren van het imago van de bedrijfstak.

De oorzaak van de daling is volgens het LEI toe te schrijven aan de slechte bedrijfsresultaten van de land- en tuinbouw in 2008 en 2009.

Bron: BusinessBox