Hoe fiscaal gunstig te schenken aan goede doelen

Aftrekbaar maken van periodieke giften
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar als je voldoet aan deze voorwaarden:
? je schenkt minimaal jaarlijks een bedrag aan een goed doel of aan sommige verenigingen met een sociaal belang;
? de bedragen zijn steeds even hoog;
? je hebt de schenking vast laten leggen bij notarisakte;
? je verplicht deze schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen, tenzij je eerder komt te overlijden;
? er staat geen tegenprestatie tegenover.

Vrijgesteld schenken
Een periodieke gift via notarisakte aan een door de Belastingdienst erkend goed doel is altijd aftrekbaar. Een door de fiscus erkend goed doel wordt ook wel een ?Algemeen nut beogende instelling? oftewel: ?ANBI? genoemd.

Voor een periodieke gift aan een vereniging met een sociaal belang die geen ANBI is, gelden aanvullende voorwaarden. Het moet gaan om een vereniging die volledige rechtsbevoegdheid heeft (is opgericht bij de notaris), minstens 25 leden heeft en niet onder de vennootschapsbelasting valt.

Liefdadigheid
Een periodieke schenking stelt je in staat op structurele wijze een bijdrage aan een goed doel of vereniging te doen. Bijkomend voordeel is dat het je BV goodwill opleveren kan.

Notari?le akte
Een periodieke schenking moet bij notari?le akte. Dit brengt kosten met zich mee. Als je periodiek een groter bedrag wilt schenken, dan is de instelling soms ook bereid die kosten te betalen. Grote instellingen hebben vaak een eigen notaris die dit voor hen regelt.

Fiscale drempel
Gewone schenkingen of giften die je vanuit priv? doet aan een ANBI, zijn slechts boven een bepaalde drempel en tot een bepaald maximum aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit is 1% van het inkomen met een minimum van ? 60,-. Bovendien kan de aftrek nooit meer zijn dan 10% van het inkomen. Gewone schenkingen of giften aan een vereniging die geen ANBI is, zijn niet aftrekbaar.
Tip. Voor periodieke giften vanuit priv? geldt een gunstigere regeling. Als je aan alle voorwaarden voldoet, is er geen drempel en geen maximum: voor de volle 100% aftrekbaar dus! Onder de gestelde voorwaarden zijn ook periodieke giften aan een vereniging in het sociaal belang (niet-ANBI) aftrekbaar.

Voorbeeld. Je verplicht je om minimaal vijf jaar een bedrag van ? 250,- te schenken. Als je in de 52%-belastingschijf valt, geldt een volledige aftrek van ? 130,- en als je in de 42%-belastingschijf valt, geldt een aftrek van ? 105,-.

Levert zo fiscaal het meeste op. Periodieke schenkingen vanuit priv? als DGA leveren je dus 100% belastingaftrek op. Zou je ditzelfde bedrag vanuit uw BV schenken dan heeft u veel minder belastingaftrek.