Hervormers accountancy zijn klaar voor 2011

Voor non-tweeters zijn er bijeenkomsten in real life. "Maar ik zie steeds meer accountants op Twitter."

"We hebben twee lijnen voor ogen", zegt Pieter de Kok, in het dagelijks leven partner van advies- en accountantsbureau Coney. "De eerste is dat we denkkracht willen mobiliseren voor een heroriëntatie op ons mooie vak. Stel je voor dat de verplichte controle morgen wordt opgeheven, wat is dan nog onze toegevoegde waarde voor onze klanten? Hoe is het gesteld met onze communicatie richting klanten, onze transparantie, het delen van kennis, onze it-kennis en educatie?"

Onlangs lanceerden de hervormingsaccountants een plan om een kwaliteitsranking op te stellen op basis van klantreacties. Zulke initiatieven moeten er meer komen, aldus de hervormers. "We moeten iets doen aan de gangbare praktijk in de accountancy. Die is zo geïnstitutionaliseerd in regels en wetten dat we niet meer kritisch zijn op onze eigen prestaties. Dit leeft onder accountants en dat willen we manifest maken. Als de politie invalt bij een accountantskantoor, dan willen we heel graag weten waarom dat is. Daar moeten we iets van vinden en niet volstaan met de mededeling dat dit kan gebeuren."

De tweede lijn van #tuacc is het mobiliseren van enthousiasme in de accountancy over hervormingen. "We hebben inmiddels een groep van 79 mensen verzameld die hun meningen delen via door #tuacc georganiseerde tweetups. Recent hebben zich nog vijftien nieuwe deelnemers gemeld. Deze groep bestaat uit RA's, AA's en it-auditors. Het momentum om veranderingen in gang te zetten is er nu, dat moeten we zien vast te houden. We hopen dat te kunnen met de inzet van social media."

Om ook toegankelijk te zijn voor accountants die niet op Twitter zitten, organiseert #tuacc een aantal bijeenkomsten, waarvan de eerstvolgende plaatsvindt op 9 december in Delft. "Er zijn hele goede accountants met mooie ideeën die niet communiceren via social media", zegt De Kok. "Ook zij moeten in de gelegenheid zijn om hun bijdrage te leveren aan de hervormingen. Zij kunnen zich aanmelden via onze website."

Volgens De Kok zijn er steeds meer accountants die de weg naar Twitter echter goed weten te vinden. "Zeker driehonderd heb ik er geteld, waaronder een aantal die nog maar pas op Twitter zitten. Volgens mij weten accountants de weg naar de social media heel goed te vinden."

De Kok ontkent dat de hervormingsbeweging een tegenkracht is voor het NIVRA, hoewel zij onlangs een zetel in het bestuur hebben geweigerd. "We werken juist samen met het NIVRA. We bieden het bestuur handvatten om het vak te verbeteren, bijvoorbeeld door het opstellen van documenten en voorstellen of via onze inbreng in bijeenkomsten. Maar we blijven onafhankelijk, we zijn de kritische spiegel van de accountancy."
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl