Betaling van facturen voor verbetering vatbaar in de zomermaanden

De gemiddelde termijn die in acht wordt genomen bij het betalen van facturen loopt nog altijd terug. Desondanks is er een verschil waarneembaar in goede en slechte betalers, zo stelt het Economisch Bureau van ING. Met name gedurende de zomermaanden blijven facturen lang liggen. Om te voorkomen dat bedrijven en ondernemers te maken krijgen met liquiditeitskrapte en betalingsrisico’s is extra aandacht vereist!