2011 kent veel startende ondernemers

Dit jaar zijn er tot en met augustus ruim 140.000 ondernemingen aangemeld, een stuk meer dan vorig jaar. Echter, deze stijging van ondernemingen is niet overal in Nederland even heftig merkbaar. Ongeveer driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met meer ondernemingen in 2011, iets minder dan een kwart kent een daling van het aantal ondernemingen en 2% zie het aantal gelijk blijven. In Amsterdam zijn de meeste starters te vinden. Dit jaar ruim 8000, 22% meer dan vorig jaar.